Over de stichting

Het bestuur

De stichting is in februari 2020 opgericht door Frank Rikken, in samenwerking met twee andere bestuursleden, Mark en Michel. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de stichting.

Frank Rikken

Voorzitter / Penningmeester

Oprichter van Smiles of Hope. De linking pin met Cambodja. Hij heeft een groot netwerk in Nederland en Cambodja en is gedreven en vol energie. Frank is tevens Trainer/Coach in Cambodja.

Mark Kamp

Mark Kamp

Bestuurslid

Mark is tekstschrijver en concept-bedenker van professie. Daarnaast coacht hij jonge gepassioneerde talenten die het vak ambiëren. Mark heeft een groot hart en is een gepassioneerd vrijwilliger.

Michel Ijsselijk

Michel IJsseldijk

Secretaris

In het dagelijks leven is hij advocaat met een eigen praktijk in Arnhem. Michel is positief kritisch en stelt rake vragen. Hij houdt ons scherp en alert en heeft een hart van goud.  

Onze adviseurs in Cambodja

Om de levering en distributie in Cambodja in goede banen te leiden hebben wij een team van professionals ter plaatse. Zij helpen ons met organisatorische, culturele en ambtelijke vraagstukken. Daarnaast voorzien zij ons van financieel en fiscaal advies en staan ze ons bij met raad en daad.

Chakrya Sao

Adviseur

Chakrya werd geboren op het platteland van Cambodja. Ze heeft grote dromen en helpt altijd andere mensen om haar heen. Ze is HR manager bij een internationaal bedrijf in Cambodja. Ze is een vrijwillige coach bij verschillende sociale activiteiten en ze gelooft in gelijkheid en empowerment om verandering teweeg te brengen in Cambodja.

Melanie van Gendt

Adviseur

Melanie en haar partner besloten te verhuizen naar Cambodia voor een nieuwe uitdaging, met meer impact en voldoening. Tijdens het uitvogelen van de inreis -restricties en visum procedures kwam Melanie in contact  met Frank. Na het uitwisselen van tips and tricks, hebben ze elkaar ontmoet in Phnom Penh en heeft ze nader kennis gemaakt met Smiles of Hope. Ze levert  graag een bijdrage  en volgt vanuit Phnom Penh de progressie van de projecten.

Ain Chean Toing (JC)

Adviseur

Ain Chean Toing, ook wel bekend als JC, is algemeen directeur van het Advanced Centre for Empowerment, een NGO in Cambodja. Daar is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse projecten. JC helpt ons met de import, opslag en distributie van onze technische apparatuur en benodigdheden onder de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Phally Hum

Adviseur

Phally is Accounting Manager bij een internationaal georiënteerd Cambodjaans bedrijf. Ze richt zich op het maken van financiële rapporten en belastingen. Naleving van IFRS en Cambodjaanse belastingwet is haar specialiteit. "Positiviteit, consistentie en zeer verantwoordelijk." Dat is de beste manier om haar te omschrijven.

(Financieel) Beleid

Hoe gaan we om met financien?

Voor de bestuursleden van Stichting Smiles of Hope is een aantal sleutelwoorden belangrijk: integriteit, transparantie en een open communicatie.

De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt elk jaar door een administratiekantoor gecontroleerd. Bestuurders krijgen geen vaste beloning voor hun werkzaamheden. Er kan een onkostenvergoeding worden uitbetaald op basis van werkelijk gemaakte kosten tijdens dienstreizen. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen worden gepubliceerd op deze website.

Missie

We bieden praktische hulp en middelen

Stichting Smiles of Hope wil bestaande projecten van NGO’s voorzien van leermiddelen, boeken en laptop computers die worden gebruikt door studenten in geselecteerde projecten. Jongeren en kinderen in achterstandsgebieden en sloppenwijken in Cambodja verdienen een kans om hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken om hun lokale economie te laten groeien. Juist in de arme delen van het land. De verbinding tussen studenten die de mogelijkheid hebben gekregen en jeugd in achterstandsgebieden vormt een sleutel om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Stichting Smiles of Hope wil deze verbinding ook tot stand brengen door het bieden van praktische trainingen over integratie van technologie en communicatie.

Visie

Kinderen uit arme gebieden zijn leiders van de toekomst 

Stichting Smiles of Hope is van mening dat jongeren in Cambodja in staat moeten zijn om hun talenten tot uiting te laten komen om hun dromen te verwezenlijken. De kloof tussen arm en rijk in Cambodja kan alleen dan worden verkleind als juist kinderen en jongeren uit arme gebieden in de gelegenheid worden gesteld om zich te ontwikkelen als leiders. Stichting Smiles of Hope vindt dat er geen onderscheid gemaakt moet worden op basis van geslacht. Door een balans tussen jongens en meisjes in de programma’s ontstaat evenwicht in de samenstelling van het latere kader. Respect voor elkaar en elkaars normen en waarden actief uitdragen.

Doelstelling

we haken aan bij de mooiste initiatieven van NGO's in Cambodja

  • Stichting Smiles of Hope heeft ten doel:
    • in samenwerking met andere NGO’s die zich richten op educatie en studie van getalenteerde maar kansarme jongeren in Cambodja, faciliteren van  studie en verdere ontwikkeling van hun loopbaan. Onder de voorwaarde dat deze jongeren zich ook weer inzetten voor lokale initiatieven die gericht zijn op een betere toekomst voor de lokale bevolking.
    • jongeren die hun studie afgerond hebben faciliteren en coachen bij het vinden van passend werk als werknemer of als ondernemer.
    • het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het delen van ervaringen en kwaliteiten en het maken van verbinding met anderen, het stellen, prioriteren en behalen van doelen, het ontdekken van en werken aan eigen talenten en het vergroten van het eigen netwerk.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.
  • De stichting dient het algemeen belang. 

Activiteiten in Cambodja

We steunen lokale projecten van geselecteerde NGO's. Die staan we bij met middelen en met praktische steun. 

We doneren refurbished laptops

De laptops die we ondermeer in Nederland ontvangen worden gecertificeerd leeggemaakt en opgeknapt. Waar nodig komen er nieuwe voedingen in en daarna verschepen we ze naar Cambodja, waar ze worden ingezet in projecten van NGO's ter plaatse

Training en Coaching ter plaatse

We trainen en coachen ter plaatse studenten en beginnende ondernemers. We bieden ze perspectief samen met lokale professionals van partner NGO's en ondernemingen.

We helpen zoeken

Om stappen te maken die er echt toe doen helpen we jongeren in Cambodja bij het vinden van werk. Werk waarmee ze in hun behoeften kunnen voorzien, maar ook waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan de lokale economie.

Projecten 2020 - 2021

Stichting Smiles of Hope draagt actief bij aan projecten van bestaande NGO’s. Daarin participeren we, dragen we actief bij en helpen we ontwikkelen. In de toekomst sluiten we het opzetten van nieuwe projecten niet uit, maar in beginsel initieert de stichting zelf geen projecten.  Op dit moment heeft de stichting deze projecten geselecteerd:

Advanced Centre for Empowerment

ACE is een onafhankelijke Cambodjaanse ngo die onderwijs, huisvesting, training en werkervaring biedt aan kansarme kinderen en jongeren in Cambodja.

Van het aanleren van levensvaardigheden en Engels aan kinderen in sloppenwijken tot het bieden van huisvesting, leiderschapsvaardigheden, Engels en levensvaardigheden aan universiteitsstudenten.

Chikara Cambodia

Chickara Cambodia biedt jongeren in Cambodja de kans om te studeren. Daarvoor biedt deze stichting zowel de financiële middelen, als persoonlijke begeleiding en gepaste vakkennis. Tegelijkertijd maakt Chikara Cambodia jongeren bewust van de belangrijke milieu-uitdagingen waar Cambodja voor staat. Zodat zij de kennis die zij tijdens hun studie opdoen, gaan gebruiken om hun land op een duurzame manier verder op te bouwen.

AngkorHUB Academy

Het doel van AngkorHUB Academy is om het voor jonge Cambodjanen mogelijk te maken om op afstand te werken door hun (digitale) vaardigheden te vergroten. Door jongeren in Siem Reap en Phnom Penh een kans te bieden om hun eigen talenten te ontwikkelen zijn ze beter in staat om ondernemer te worden in het digitale domein. AngkorHUB Academy verzorgd effectieve trainingen die jongeren klaarstomen voor een nieuwe toekomst

Beleidsplan 2020 - 2023

Download het beleidsplan van de stichting

Stichting Smiles of Hope is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Uw gift is daarom fiscaal aftrekbaar

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van stichting Smiles of Hope? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Contact

Albert Schweitzerstraat 39
6836LA  Arnhem

+31 26 845 33 30
info@smilesofhope.nl
KvK 77483642
RSIN 861021629
IBAN:  NL97 INGB 0009 1197 66

CONTACTFORMULIER