Advanced Centre for Empowerment
Organisatie: Advanced Centre for Empowerment

Organisatie: Advanced Centre for Empowerment

ACE is een onafhankelijke Cambodjaanse ngo die onderwijs, huisvesting, training en werkervaring biedt aan kansarme kinderen en jongeren in Cambodja.

Van het aanleren van levensvaardigheden en Engels aan kinderen in sloppenwijken tot het bieden van huisvesting, leiderschapsvaardigheden, Engels en levensvaardigheden aan universiteitsstudenten.

Dormitory and Leadership Training Centre (Slaapzaal en leiderschap trainingscentrum)

Het Dormitory and Leadership Training Centre (DLTC) is een unieke faciliteit waar momenteel 18 studenten wonen. Cambodjaanse jongeren uit afgelegen provincies en stedelijke krottenwijken krijgen de mogelijkheid om naar de universiteit te gaan door middel van huisvesting, studiebeurzen, leiderschapstraining, een breed scala aan programma's en activiteiten op het gebied van levensvaardigheden, Engelse les en computerlessen.

Stichting Smiles of Hope wil een bijdrage leveren aan dit project door het beschikbaar stellen van laptops en kennis van technologie in de vorm van gast-trainingen voor de studenten op regelmatige basis. 

Young Leaders Centre (YLC)

Het Young Leaders Centre (YLC) wil deze armoedecyclus bestrijden door kinderen in de sloppenwijk Sombok Chab gestructureerd onderwijs te bieden. Bij YLC krijgen kinderen ook de broodnodige lessen in basisgezondheidszorg en hygiëne, leiderschap en Engels, evenals verrijkingslessen in karate, traditionele Khmer-dansen en kunstnijverheid. Het centrum biedt ook programmering over andere cruciale onderwerpen, waaronder presentaties over re-integratie in de openbare school, en lessen in levensvaardigheden zoals het zoeken naar werk. Deze lessen en presentaties worden geleid door ACE-medewerkers en bewoners. Momenteel biedt het centrum plaats aan ongeveer 80 kinderen en biedt het gedurende de week verschillende leerprogramma's voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het eerste jaar van het project was specifiek gericht op volwassen moeders en hun rol bij het aanmoedigen van hun kinderen om prioriteit te geven aan hun opleiding, gezondheid en hygiëne.

Stichting Smiles of Hope wil een bijdrage leveren aan dit project door het beschikbaar stellen van (digitale) leermiddelen, schriften, pennen en Engelstalige leer- en leesboeken.

Weekend Training Programm (WTP)

Het WTP is opgericht in april 2011 en biedt trainingen over onderwerpen als leiderschap, positieve attitudes, communicatie, werk zoeken, interactieve onderwijsmethoden, marketingvaardigheden en hoe een professionele ondernemer te worden. De programma's worden in het weekend gehouden op DLTC en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren nationale en internationale trainers.

Stichting Smiles of Hope wil een bijdrage leveren aan dit project door het op regelmatige basis verzorgen van trainingen door professionele trainers.

Andere projecten

Chikara Cambodia

Chickara Cambodia biedt jongeren in Cambodja de kans om te studeren. Daarvoor biedt deze stichting zowel de financiële middelen, als persoonlijke begeleiding en gepaste vakkennis. Tegelijkertijd maakt Chikara Cambodia jongeren bewust van de belangrijke milieu-uitdagingen waar Cambodja voor staat. Zodat zij de kennis die zij tijdens hun studie opdoen, gaan gebruiken om hun land op een duurzame manier verder op te bouwen.

AngkorHUB Academy

Het doel van AngkorHUB Academy is om het voor jonge Cambodjanen mogelijk te maken om op afstand te werken door hun (digitale) vaardigheden te vergroten. Door jongeren in Siem Reap en Phnom Penh een kans te bieden om hun eigen talenten te ontwikkelen zijn ze beter in staat om ondernemer te worden in het digitale domein. AngkorHUB Academy verzorgd effectieve trainingen die jongeren klaarstomen voor een nieuwe toekomst

Stichting Smiles of Hope is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Uw gift is daarom fiscaal aftrekbaar

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van stichting Smiles of Hope? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Contact

Albert Schweitzerstraat 39
6836LA  Arnhem

+31 26 845 33 30
info@smilesofhope.nl
KvK 77483642
RSIN 861021629
IBAN:  NL97 INGB 0009 1197 66

CONTACTFORMULIER